หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการจัดการ
 
 
   

การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางต่างๆ สะดวก ปลอดภัย

ไฟฟ้า น้ำประปา มีเพียงพอ

การจัดปฏิรูปที่ดิน

ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง

เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

เสริมสร้างสังคมสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

สร้างสังคมสมานฉันท์ สงบสุข เอื้ออาทร และพึงปรารถนาร่วมกัน

สร้างสังคมคุณภาพให้เป็นประชาชน เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรมตามหลักของศาสนา

ส่งเสริมการเตรียมตัวของประชาชนและสถานศึกษา ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-384-7520
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10