หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 


นายภิญโญ ปุญญาคม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่


นางสาววันวิสาข์ ธรรมกรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
 
สำนักปลัด อบต.
 


นางสาวจริยาภรณ์ พิมทนต์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวดาวรรศ์ โฉมฉาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววชิราภรณ์ ผดุงจิตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนิศร์พล ขุนอ่อน
นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
ปก./ชก.


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก./ชก.


จ่าเอกนิรุท มั่นคง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยปฏิบัติงาน


นางสาวเสาวลักษณ์ แววงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางบสาวพจมาศ คงคามี
นักพัฒนาชุมชน


นางจิตตานันท์ ละออง
ภารโรง


นายพรชัย ทองชาติ
คนสวน


นายรัชพล เทียนศรี
คนงาน


นายพงษ์นธี เย็นระยับ
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-588-167
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10