หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 


นายภิญโญ ปุญญาคม
ปลัด อบต.หัวไผ่


นางสาววันวิสาข์ ธรรมกรณ์
รองปลัด อบต.หัวไผ่
 
 


นายวีรยุทธ เฉียงพิมาย
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววชิราภรณ์ ผดุงจิตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวดาวรรศ์ โฉยฉาย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธนิศร์พล ขุนอ่อน
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวณัฏฐ์จีรา วาจาสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


จ่าเอกนิรุท มั่นคง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัยปฏิบัติงาน


นางสาวเสาวลักษณ์ แววงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางบสาวพจมาศ คงคามี
นักพัฒนาชุมชน


นางจิตตานันท์ ละออง
ภารโรง


นายพรชัย ทองชาติ
คนสวน


นายรัชพล เทียนศรี
คนงานทั่วไป


นายพงษ์นธี เย็นระยับ
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-588-167
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10