หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภิญโญ ปุญญาคม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
โทร : 0-3658-8073
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววันวิสาข์ ธรรมกรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
โทร : 0-3658-8073