หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)     2