หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
สขร.1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3