หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สขร.1-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 28 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3