หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63) [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ทะเบียนควมคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 168  
 
รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะประจำปี 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
-รายงานอื่นๆ- [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)