หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2-2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประการการมอบอำนาจหน้าที่การปฏิบัติราชการแทน [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศรับโอนสายงานบริหารที่ว่าง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11/2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.หัวไผ่ [ 26 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ การมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
-ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่- [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)