หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาศที่ 4 (1ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการเงิน-รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2