หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ-จ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาศที่ 4 (1ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการเงิน-รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2