ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 13.01 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน