หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 อบจ.สิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศจากสิงห์บุรีถึงสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรี  [ 1 ธ.ค. 2557 ]  
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  [ 27 พ.ย. 2557 ]  
 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  [ 27 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  [ 27 พ.ย. 2557 ]  
 อบต.บ้านจ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านจ่า ณ บริเวณที่ท  [ 27 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้า  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภ  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอา  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา ต.ค.57  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 อบต.ไม้ดัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พร้อมรั้วและรางระบายน้ำ อบต.ไม้ดัด ม.5 ต.ไม้ดัด  [ 26 พ.ย. 2557 ]  
 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 20พย57  [ 24 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 1  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบ  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพกา  [ 21 พ.ย. 2557 ]  
 อบต.ไม้ดัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.เชิงกลัด กว้าง 3 ม. ยาว 152 ม.หนา 0.15 ม.  [ 20 พ.ย. 2557 ]  
 อบต.ไม้ดัด ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน กว้าง 4 ม. ยาว 124 ม. หนา 0.15 ม  [ 20 พ.ย. 2557 ]  
 ทม.สิงห์บุรี ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็คทรอนิกส์  [ 20 พ.ย. 2557 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-384-7520
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10