หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557  [ 17 ก.พ. 2558 ]  
 รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557  [ 6 ก.พ. 2558 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาส 2  [ 4 ก.พ. 2558 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก  [ 4 ก.พ. 2558 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2  [ 4 ก.พ. 2558 ]  
 หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และการรับเงินคืนและการจ่  [ 6 ม.ค. 2558 ]  
 โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 24ธ.ค.57  [ 6 ม.ค. 2558 ]  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  [ 25 ธ.ค. 2557 ]  
 การแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  [ 23 ธ.ค. 2557 ]  
 โอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ปี57  [ 23 ธ.ค. 2557 ]  
 โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตร 26พ.ย.57  [ 23 ธ.ค. 2557 ]  
 โอนเงินนิติกรรมที่ดิน 12ธค57  [ 22 ธ.ค. 2557 ]  
 โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ 17ธค57  [ 22 ธ.ค. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน  [ 19 ธ.ค. 2557 ]  
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบั  [ 19 ธ.ค. 2557 ]  
 โอนเงินค่าใบอนุญาตขายสุรา พ.ย.57  [ 17 ธ.ค. 2557 ]  
 อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก  [ 12 ธ.ค. 2557 ]  
 อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์  [ 12 ธ.ค. 2557 ]  
 อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลท่างาม (อาคารอเนกประส  [ 8 ธ.ค. 2557 ]  
 อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.5  [ 8 ธ.ค. 2557 ]  
 อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 น้ิว พร้อมอุปกรณื จำนวน 33 จุด ม1-  [ 8 ธ.ค. 2557 ]  
  อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ,สอบราคาก่อสร้างท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 และสอบ  [ 3 ธ.ค. 2557 ]  
สห 0023.5/ว 4376  แบบรายงานความคืบหน้า  [ 1 ธ.ค. 2557 ]  
 รายงานความคืบหน้าการก่อหนี้/เบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  [ 1 ธ.ค. 2557 ]  
 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค.2557 ณ ศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี  [ 1 ธ.ค. 2557 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-384-7520
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10